Các khách thăm quan đã đăng ký trực tuyến trước thành công sẽ được tận hưởng các đặc quyền sau đây:

  • Giảm giá vé dành cho người đăng ký sớm đối với vé 4 ngày (¥50 Tệ hoặc $7,5 USD)
  • Sử dụng "MyCHINAPLAS" để đánh dấu các đơn vị triển lãm yêu thích và tạo các tuyến đường thăm quan được thiết kế riêng
  • Được tự động ghi danh vào chương trình bốc thăm may mắn hàng tháng dành cho những người đăng ký trước

Hạn Đăng ký Trước: 24 tháng 7 năm 2020, 5 giờ chiều (GMT + 8:00)

Các Ngôn ngữ sử dụng để Đăng ký Trước chỉ có tiếng Anh, Trung Quốc Truyền thống và Trung Quốc Giản thể

Bạn đã đăng ký trước cho CHINAPLAS 2019 chưa?

Hiện nay, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản MyCHINAPLAS của bạn, được tạo lập trong CHINAPLAS 2019 và lấy được thông tin đã đăng ký của bạn. Việc này giúp cho đăng ký của bạn dễ dàng hơn và có thể đỡ mất thời gian điền đơn.
Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Password

Login via SMS is only available to Mainland Chinese visitors.


Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Code

Forgot Password?

Please enter your registered email address below and we will re-send you the login and password.
Nêú bạn không có tài khoản MyCHINAPLAS, vui lòng đăng ký trước với triển lãm của chúng tôi bằng cách nhấp vào "Đăng ký Mới".
Đăng ký mới

Pre-registration with “FE Code”
  • Triển lãm được mở cửa cho các khách tham quan doanh nghiệp và thương mại. Không mở cửa cho công chúng và khách tham quan dưới 18 tuổi
  • Tất cả các khoản thanh toán đã hoàn tất sẽ không được trả lại.
  • Các khách thăm quan có thể tận hưởng quyền vào cửa miễn phí nếu họ nhận được mã số Vào Cửa Miễn Phí từ các đơn vị triển lãm của chúng tôi.
Nêú bạn không có tài khoản MyCHINAPLAS, vui lòng đăng ký trước với triển lãm của chúng tôi bằng cách nhấp vào "Đăng ký Mới".
  • Triển lãm được mở cửa cho các khách tham quan doanh nghiệp và thương mại. Không mở cửa cho công chúng và khách tham quan dưới 18 tuổi
  • Tất cả các khoản thanh toán đã hoàn tất sẽ không được trả lại.
  • Các khách thăm quan có thể tận hưởng quyền vào cửa miễn phí nếu họ nhận được mã số Vào Cửa Miễn Phí từ các đơn vị triển lãm của chúng tôi.

Visitor Pre-registration Procedure Introduction

Thông báo Quan trọng: