الاتصال بنا

Visiting Enquiry
Adsale Exhibition Services Limited
Hong Kong Headquarters
Address: 6th Floor, 321 Java Road, North Point, Hong Kong
Contact Persons: Ms Winnie Leung
Tel: (852) 2516 3382
Fax: (852) 2516 5024
Email: Chinaplas.PR@adsale.com.hk
 
Exhibiting Enquiry
Adsale Exhibition Services Limited
Hong Kong Headquarters
Address: 6th Floor, 321 Java Road, North Point, Hong Kong
Contact Persons: Ms Judy Ng / Ms Sarah Chim
Tel: (852) 2516 3304 / 2516 3554
Fax: (852) 2516 5024
Email: chinaplas@adsale.com.hk
 
Beijing
Tel: (86 10) 5129 3366
Fax: (86 10) 8460 2816
Email: info@bj.adsale.com.hk
Shanghai
Tel: (86 21) 5187 9766
Fax: (86 21) 6469 3665
Email: info@sh.adsale.com.hk
 
Shenzhen
Tel: (86 755) 8232 6251
Fax: (86 755) 8232 6252
Email: info@sz.adsale.com.hk
Singapore
Tel: (65) 6235 7996
Fax: (65) 6235 6926
Email: info@sg.adsale.com.hk
 
Customer Services Team
Contact Persons: Ms Jessie Chan / Ms Stella Hui
Tel: (852) 2516 3359 / 2516 3558
Fax: (852) 2516 5024
Email: cschinaplas@adsale.com.hk
   
الإعلان
453_T8_S1