Advertisement
Advertisement
  •  Về CHINAPLAS
  •  Quy mô triển lãm
  •  Ai nên tham quan
  •  Lịch sử và số liệu
CHINAPLAS 2020
Triển lãm quốc tế ngành nhựa và cao su lần thứ 34
Ngày 3-6 tháng 8 năm 2020
Giờ mở cửa 09:30-17:30
Địa điểm Trung Tâm Triển Lãm & Hội Nghị Quốc Gia, Hồng Kiều, Thượng Hải, Trung Quốc (NECC) (Số 333 Đại lộ Songze, Quận Quingpu, Thượng Hải, Trung Quốc)
 
 Đơn vị tổ chức và đơn vị phối hợp tổ chức
 Công ty dịch vụ triển lãm Adsale
 Công ty dịch vụ triển lãm Bắc Kinh Yazhan
 Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Adsale (Thượng Hải)
 Hội đồng công nghiệp nhẹ quốc gia Trung Quốc - Hiệp hội Công nghiệp chế biến nhựa Trung Quốc
 Hiệp hội máy móc ngành nhựa Trung Quốc
 Hiệp hội thương mại nhựa Thượng Hải
 Công ty TNHH Messe Düsseldorf Trung Quốc
 
 Nhà tài trợ
 Hiệp hội châu Âu về Nhựa và Cao su Máy móc sản xuất (EUROMAP)
 
 Bảo trợ nước ngoài
 Hiệp hội cao su Trung Quốc
 Hiệp hội nhựa tỉnh An Huy
 Hiệp hội nhựa Phúc Kiến
 Hiệp hội nhựa Quảng Đông
 Hiệp hội nhựa Giang Tô
 Hiệp hội nhựa Giang Tây
 Hiệp hội nhựa Sơn Đông
 Hiệp hội nhựa Triết Giang
 Hiệp hội nhựa Thâm Quyến
 Hiệp hội nhựa Taizhou Trung Quốc
 Liên minh Ngành Công nghiệp Nhựa Khu vực Miền Trung và Phía Tây Trung Quốc
 Hiệp hội Máy móc ngành nhựa Nhật Bản
 
 19 khu chủ đề để tạo cơ hội tìm kiếm nguồn hàng thành công
Các Triển lãm Máy móc
 Khu vực Công nghệ 3D
 Khu thiết bị kiểm tra và thiết bị phụ trợ
 Khu vực khuôn đúc
 Khu máy đùn ép
 Khu Công nghệ Phim
 Khu máy ép nhựa
 Khu vực Máy móc Bao bì Nhựa
 Khu công nghệ tái chế
 Khu máy móc chế biến cao su
 Khu công nghệ sản xuất thông minh
 
Các Nhà Cung cấp Vật liệu
 Khu Phụ gia
 Khu nhựa sinh học
 Khu hóa chất và vật liệu thô
 Khu Chất màu và Hạt nhựa màu
 Khu Vật liệuTổng hợp & Hiệu năng cao
 Khu vực Nhựa tái chế
 Khu máy móc chế biến cao su
 Khu vực các Chất đàn hồi nhựa dẻo nóng & Cao su
 
Khu vực Dịch vụ Thương mại
 Các nhà cung cấp thương mại điện tử và báo chí sẽ trưng bày tại "Khu vực Dịch vụ Thương mại".