CHINAPLAS 2020 Scale

 

340,000+Tổng diện tích triển lãm

 

3,900+Số lượng nhà triển lãm

 

40+Số lượng quốc gia/lãnh thổ tham gia

 

180,000+Số lượng khách tham quan

2019
Tổng diện tích triển lãm
250,000
Số lượng nhà triển lãm
3,622
Số lượng quốc gia/lãnh thổ tham gia
46
Số lượng khách tham quan
163,314
2018
Tổng diện tích triển lãm
340,000
Số lượng nhà triển lãm
3,964
Số lượng quốc gia/lãnh thổ tham gia
40
Số lượng khách tham quan
180,701