2021 (Ước tính Thâm Quyến)

 

350,000

Tổng diện tích triển lãm
 

3,600+

Số lượng nhà triển lãm
 

9

Gian hàng Quốc gia/ Khu vực
 

90,000

Khu vực Triển lãm về Hóa chất & Khu vực Vật liệu Thô (m2)
 

3,800+

Số lượng Sản phẩm Máy móc Triển lãm

2019 (Quảng Châu)

 

250,000

Tổng diện tích triển lãm
 

3,622

Số lượng nhà triển lãm
 

46

Số lượng quốc gia/lãnh thổ tham gia
 

163,314

Số lượng khách tham quan