Với ứng dụng đầy đủ này, quý vị có thể dễ dàng truy cập:
 
Tiếp cận thông tin của các đơn vị triển lãm bằng cách tìm kiếm tên, sản phẩm, số quầy triển lãm v.v.
 
Xem lịch trình và địa điểm của các Sự kiện & Hội thảo chuyên đề
 
Nhận thông tin mới nhất về triển lãm
 
Đăng ký trước trong một phút và nhận giảm giá dành cho người đăng ký sớm và các đặc quyền khác.
 
Sử dụng chức năng "Lịch trình của tôi" để sắp xếp cuộc hẹn gặp tại địa điểm cho chuyến thăm CHINAPLAS của bạn
 
Đăng nhập vào MyCHINAPLAS để quản lý thư xác nhận đăng ký trước dành cho khách thăm quan và Huy hiệu điện tử của bạn
*Ứng dụng có hoạt động hỗ trợ ngoại tuyến
If you wish to know more about CHINAPLAS 2021, please click the download icons below to download the App, or search "CHINAPLAS" in App Store / Google Play.