Các khách thăm quan đã đăng ký trực tuyến trước thành công sẽ được tận hưởng các đặc quyền sau đây:

  • Giảm giá vé dành cho người đăng ký sớm đối với vé 4 ngày (¥50 Tệ hoặc $7,5 USD)
  • Tránh việc xếp hàng mua vé tại địa điểm và nhận Huy hiệu điện tử / Thư xác nhận từ trước. (Chỉ có sẵn Huy hiệu điện tử cho các khách thăm quan có Căn cước Cư dân Trung Quốc)
  • Sử dụng "MyCHINAPLAS" để đánh dấu các đơn vị triển lãm yêu thích và tạo các tuyến đường thăm quan được thiết kế riêng

Hạn Đăng ký Trước: 31 tháng 3 năm 2021, 5h chiều (GMT +8:00)

Bạn đã đăng ký trước cho MyCHINAPLAS chưa?

Nếu bạn đã có tài khoản MyCHINAPLAS, bạn có thể đăng nhập vào để lấy thông tin đăng ký trước đây để tiết kiệm thời gian trong quy trình đăng ký.
Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Password

Login via SMS is only available to Mainland Chinese visitors.


Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Code

Forgot Password?

Please enter your registered email address below and we will re-send you the login and password.
The pre-registration service has ended.

  • Triển lãm được mở cửa cho các khách tham quan doanh nghiệp và thương mại. Không mở cửa cho công chúng và khách tham quan dưới 18 tuổi
  • Tất cả các khoản thanh toán đã hoàn tất sẽ không được trả lại.
  • Các khách thăm quan có thể tận hưởng quyền vào cửa miễn phí nếu họ nhận được mã số Vào Cửa Miễn Phí từ các đơn vị triển lãm của chúng tôi.

The pre-registration service has ended.

  • Triển lãm được mở cửa cho các khách tham quan doanh nghiệp và thương mại. Không mở cửa cho công chúng và khách tham quan dưới 18 tuổi
  • Tất cả các khoản thanh toán đã hoàn tất sẽ không được trả lại.
  • Các khách thăm quan có thể tận hưởng quyền vào cửa miễn phí nếu họ nhận được mã số Vào Cửa Miễn Phí từ các đơn vị triển lãm của chúng tôi.