Sự kiện lớn dành cho ngành công nghiệp nhựa và cao su toàn cầu diễn ra hàng năm giữa Thượng Hải và Thâm Quyến

Các dịch vụ chính
( Chỉ nội dung tiếng Anh được cung cấp bên dưới )

Video triển lãm