wechatLogo
CPS+ 在線供需對接平台 | B2B sourcing platform | E-Market Place | EMP | 塑橡供應商配對平台 发布需求
AX923 定期/长期需求

采购详情

we need Glass Fibers for PE or PA resin for compounding making

采购产品类别

原材料

买家信息

所在国家/地区: 印度尼西亚

发布日期

2023/7/20 17:23:59

 3  个供应商已申请配对。
您已进入CPS+ eMarketplace 在线供需对接平台的【试验版网页】,如需返回【正式版网页】,请返回。谢谢!


签到